Kamerstuk 34775-VI-34

Amendement van de leden Kuiken en Van Nispen over het meldpunt internet discriminatie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 29 november 2017
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-34.html
ID: 34775-VI-34

30,0 %
70,0 %

SGP

FVD

CDA

CU

VVD

DENK

PvdD

D66

SP

GL

PVV

PvdA

50PLUS


Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KUIKEN EN VAN NISPEN

Ontvangen 29 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 171 (x € 1.000)

II

In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 171 (x € 1.000)

Toelichting

Dit amendement regelt dat een bedrag van € 171.000 wordt vrijgemaakt voor het meldpunt internet discriminatie (MiND) waardoor het subsidiebedrag gelijk blijft aan het subsidiebedrag in 2017.

De indieners zijn van mening dat het Meldpunt een belangrijke rol speelt bij het verzamelen van uitingen van groepsdiscriminatie op internet, bij het laten verwijderen van dergelijke uitingen van websites en het opstellen van aangiftedossier voor het Openbaar Ministerie. Zeker gezien de blijvende problematiek van groepsdiscriminatie is het behoud van de subsidie van belang voor het voortzetten van de activiteiten van het meldpunt.

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde middelen voor nominale en onvoorziene kosten.

Kuiken Van Nispen