Kamerstuk 34775-VI-109

Motie van de leden Arno Rutte en Van der Staaij over een actief vervolgingsbeleid bij uitingsdelicten extremistische predikers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 27 juni 2018
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Arno Rutte (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-109.html
ID: 34775-VI-109

94,7 %
5,3 %

SGP

50PLUS

FVD

VVD

GL

PvdD

DENK

CDA

D66

SP

PVV

CU

PvdA


Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN ARNO RUTTE EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Openbaar Ministerie ervoor kan kiezen om een actief vervolgingsbeleid te voeren;

overwegende dat het Openbaar Ministerie op die manier kan bijdragen aan een jurisprudentiële ontwikkeling en inzicht kan geven in de reikwijdte van de wet;

overwegende dat er maatschappelijke onrust bestaat over de ruimte die er lijkt te bestaan voor haatimams om een ondermijnende boodschap van onverdraagzaamheid en haat te verspreiden;

verzoekt de regering, te bevorderen dat het Openbaar Ministerie overgaat tot een actief vervolgingsbeleid op het terrein van uitingsdelicten door extremistische predikers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arno Rutte

Van der Staaij