Kamerstuk 34775-VI-85

Gewijzigde motie van het lid Van Ojik over steun aan de Libische kustwacht (t.v.v. 34775-VI-54)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 21 december 2017
Indiener(s): Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-85.html
ID: 34775-VI-85
Origineel: 34775-VI-54
Wijzigingen: 34775-VI-86

Nr. 85 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN OJIK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 54

Voorgesteld 21 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat migranten die door de Libische kustwacht worden teruggebracht naar Libië worden onderworpen aan mensonwaardige detentie, marteling, afpersing of zelfs slavernij,

verzoekt de regering, tijdens de Europese Raad voor te stellen om de financiële en operationele steun aan de Libische kustwacht te heroverwegen, en om zich ervoor in te zetten dat er een einde komt aan de betrokkenheid van de Libische kustwacht bij structurele mensenrechtenschendingen

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik