Stemming

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak

32,7 %
67,3 %


50PLUS

FVD

DENK

SP

GL

PVV

VVD

CU

PvdA

CDA

SGP

D66

PvdD


Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Ontvangen 24 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 91 Apparaat Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 387 (x € 1.000).

II

In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 387 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om de subsidie met 387.000 euro te verhogen voor de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR). In de begroting van Veiligheid & Justitie wordt de subsidie afgebouwd, waardoor de NVvR in 2018 te maken krijgt met een korting op het budget van 110.000 euro ten opzichte van 2017 en zelfs met een korting van 422.000 euro ten opzichte van 2016.

Door de subsidie te verhogen zal de NVvR haar belangrijke adviserende taak op het gebied van wetgeving kunnen blijven voortzetten. De wetgevingsadvisering van de NVvR is van hoog niveau en niet meer weg te denken uit het wetgevingsproces. Door de expertise van zowel het Openbaar Ministerie als de rechtspraak te combineren, heeft de NVvR daarin bovendien een unieke positie. Deze unieke positie wordt nogmaals benadrukt door hun onafhankelijkheid.

Al jaren treedt de NVvR bovendien op als waardevolle vertegenwoordiger van de rechterlijke macht in zowel het publieke als het politieke debat door actief mee te werken aan nieuwe projecten en initiatieven, maar bijvoorbeeld ook door haar signalerende rol. Deze rol heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de werkdruk in de rechtspraak onder de aandacht is gekomen en de gesprekken hierover op zijn gestart.

De NVvR ontvangt géén bijdrage van de overheid voor haar vakbondsactiviteiten, waarmee gegarandeerd is dat de volledige subsidie vanuit de overheid besteed wordt aan taken die de NVvR als beroepsvereniging vervult. Ook heeft de NVvR de afgelopen jaren bijgedragen aan de diverse (departementale) taakstellingsopdrachten.

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 91 gereserveerde middelen voor inhuur van externen. Door in 2018 niet meer externen in te huren dan in 2017 het geval was, vallen er middelen vrij.

Van Nispen Buitenweg Kuiken


Amendement van het lid Van Nispen c.s. over de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak

2017-11-24
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Attje Kuiken (PvdA), Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-19.html