Kamerstuk 34775-VI-4

Jaarplanning ministerie van Veiligheid en Justitie voor het resterende deel van 2017

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 20 september 2017
Indiener(s): Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-4.html
ID: 34775-VI-4

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2017

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van 5 juli 2017, ontvangt u hierbij de planning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het resterende deel van 2017.

In de bijlage treft u het gevraagde overzicht van brieven, wetsvoorstellen, rapportages en onderzoeken aan welke ik voornemens ben dit jaar aan uw Kamer te sturen1. Het is een indicatieve planning en hierbij zij tevens opgemerkt dat slechts een deel van de stukken die ik u komend half jaar toe zal sturen, op dit moment voorzienbaar is.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok