Gepubliceerd: 3 november 2017
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-10.html
ID: 34775-VI-10

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift komt te luiden:

voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018.

B

In de artikelen 2 en 3 wordt «Ministerie van Veiligheid en Justitie» gewijzigd in: Ministerie van Justitie en Veiligheid.

C

De begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

12.070.607

12.080.537

1.623.616

         
 

Justitie en Veiligheid

     

31

Politie

5.588.856

5.598.229

500

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

712.834

712.834

1.122.957

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

278.667

278.667

0

37

Migratie

1.181.800

1.181.800

156.600

91

Apparaat Kerndepartement

428.865

429.422

26.581

92

Nominaal en onvoorzien

20.137

20.137

0

93

Geheim

3.067

3.067

0

         
 

Rechtsbescherming

     

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.461.453

1.461.453

229.498

34

Straffen en Beschermen

2.394.928

2.394.928

87.480

TOELICHTING

Algemeen

Aanpassing departementale begrotingsstaat

De maatregelen, die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Justitie en Veiligheid, zijn zoveel mogelijk in deze nota van wijziging verwerkt. Voor zover dat nog niet het geval is, zal dat gebeuren door middel van een tweede nota van wijziging of een suppletoire begroting.

Toelichting op de uitgaven- en verplichtingenmutaties

De ministeriele verantwoordelijkheid is op artikelniveau tot uitdrukking gebracht.

Als gevolg hiervan is de bijdrage aan het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen overgeboekt van artikel 33 naar artikel 32.

Het budget voor de vreemdelingenbewaring is overgeboekt van artikel 34 naar artikel 37.

Toelichting op de ontvangstenmutaties

De verwachte opbrengsten uit afpakken zijn de laatste jaren sterk verhoogd. Met deze bijstelling (regeerakkoord maatregel B11) wordt het tempo van de verwachte toename in 2018 en 2019 verlaagd. Met ingang van 2020 wordt rekening gehouden met een structureel lagere opbrengst van 30 mln. euro.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per artikel de standen ontwerpbegroting 2018 vóór nota van wijziging, de mutaties in het kader van het regeerakkoord en de herverkaveling en de standen ontwerpbegroting 2018 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

31

Politie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

5.588.856

5.700.417

5.644.863

5.536.637

5.448.218

 

Stand na de nota van wijziging

5.588.856

5.700.417

5.644.863

5.536.637

5.448.218

             

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.459.835

1.428.748

1.417.516

1.414.100

1.410.619

 

van artikel 33: Bijdrage NRGD

1.618

1.561

1.673

1.596

1.626

 

Stand na de nota van wijziging

1.461.453

1.430.309

1.419.189

1.415.696

1.412.245

             

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

         
 

Stand vóór nota van wijziging

714.452

689.650

683.568

677.866

678.114

 

naar artikel 32: Bijdrage NRGD

– 1.618

– 1.561

– 1.673

– 1.596

– 1.626

 

Stand na de nota van wijziging

712.834

688.089

681.895

676.270

676.488

             

34

Straffen en Beschermen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

2.475.634

2.597.863

2.611.189

2.572.405

2.552.514

 

naar artikel 37: Vreemdelingenbewaring

– 80.706

– 81.121

– 82.347

– 83.470

– 83.470

 

Stand na de nota van wijziging

2.394.928

2.516.742

2.528.842

2.488.935

2.469.044

             

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

278.667

282.745

287.955

287.955

287.955

 

Stand na de nota van wijziging

278.667

282.745

287.955

287.955

287.955

             

37

Migratie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.101.094

884.276

816.134

805.399

792.051

 

van artikel 34: Vreemdelingenbewaring

80.706

81.121

82.347

83.470

83.470

 

Stand na de nota van wijziging

1.181.800

965.397

898.481

888.869

875.521

             

91

Apparaat Kerndepartement

         
 

Stand vóór nota van wijziging

428.865

415.811

419.480

412.367

413.812

 

Stand na de nota van wijziging

428.865

415.811

419.480

412.367

413.812

             

92

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

20.137

20.483

20.508

19.720

– 244.984

 

Stand na de nota van wijziging

20.137

20.483

20.508

19.720

– 244.984

             

93

Geheim

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

 

Stand na de nota van wijziging

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

             

Totaal Ministerie van Justitie en Veiligheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

12.070.607

12.023.060

11.904.280

11.729.516

11.341.366

 

van artikel 33: Bijdrage NRGD

1.618

1.561

1.673

1.596

1.626

 

naar artikel 32: Bijdrage NRGD

– 1.618

– 1.561

– 1.673

– 1.596

– 1.626

 

van artikel 34: Vreemdelingenbewaring

– 80.706

– 81.121

– 82.347

– 83.470

– 83.470

 

naar artikel 37: Vreemdelingenbewaring

80.706

81.121

82.347

83.470

83.470

 

Stand na de nota van wijziging

12.070.607

12.023.060

11.904.280

11.729.516

11.341.366

Meerjarige doorwerking uitgaven (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

31

Politie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

5.598.229

5.709.070

5.645.710

5.536.637

5.448.218

 

Stand na de nota van wijziging

5.598.229

5.709.070

5.645.710

5.536.637

5.448.218

             

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.459.835

1.428.748

1.417.516

1.414.100

1.410.619

 

van artikel 33: Bijdrage NRGD

1.618

1.561

1.673

1.596

1.626

 

Stand na de nota van wijziging

1.461.453

1.430.309

1.419.189

1.415.696

1.412.245

             

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

         
 

Stand vóór nota van wijziging

714.452

689.650

683.568

677.866

678.114

 

naar artikel 32: Bijdrage NRGD

– 1.618

– 1.561

– 1.673

– 1.596

– 1.626

 

Stand na de nota van wijziging

712.834

688.089

681.895

676.270

676.488

             

34

Straffen en Beschermen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

2.475.634

2.597.863

2.611.189

2.572.405

2.552.514

 

naar artikel 37: Vreemdelingenbewaring

– 80.706

– 81.121

– 82.347

– 83.470

– 83.470

 

Stand na de nota van wijziging

2.394.928

2.516.742

2.528.842

2.488.935

2.469.044

             

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

278.667

282.745

287.955

287.955

287.955

 

Stand na de nota van wijziging

278.667

282.745

287.955

287.955

287.955

             

37

Migratie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.101.094

884.276

816.134

805.399

792.051

 

van artikel 34: Vreemdelingenbewaring

80.706

81.121

82.347

83.470

83.470

 

Stand na de nota van wijziging

1.181.800

965.397

898.481

888.869

875.521

             

91

Apparaat Kerndepartement

         
 

Stand vóór nota van wijziging

429.422

415.811

419.480

412.367

413.812

 

Stand na de nota van wijziging

429.422

415.811

419.480

412.367

413.812

             

92

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

20.137

20.483

20.508

19.720

– 244.984

 

Stand na de nota van wijziging

20.137

20.483

20.508

19.720

– 244.984

             

93

Geheim

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

 

Stand na de nota van wijziging

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

             

Totaal Ministerie van Justitie en Veiligheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

12.080.537

12.031.713

11.905.127

11.729.516

11.341.366

 

van artikel 33: Bijdrage NRGD

1.618

1.561

1.673

1.596

1.626

 

naar artikel 32: Bijdrage NRGD

– 1.618

– 1.561

– 1.673

– 1.596

– 1.626

 

van artikel 34: Vreemdelingenbewaring

– 80.706

– 81.121

– 82.347

– 83.470

– 83.470

 

naar artikel 37: Vreemdelingenbewaring

80.706

81.121

82.347

83.470

83.470

 

Stand na de nota van wijziging

12.080.537

12.031.713

11.905.127

11.729.516

11.341.366

Meerjarige doorwerking ontvangsten (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

31

Politie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

500

500

500

500

500

 

Stand na de nota van wijziging

500

500

500

500

500

             

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

         
 

Stand vóór nota van wijziging

229.498

277.446

289.219

290.119

290.119

 

Stand na de nota van wijziging

229.498

277.446

289.219

290.119

290.119

             

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.212.957

1.265.408

1.266.959

1.224.510

1.185.510

 

Regeerakkoord B11 tegenvaller afpakken crimineel vermogen

– 90.000

– 60.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

 

Stand na de nota van wijziging

1.122.957

1.205.408

1.236.959

1.194.510

1.155.510

             

34

Straffen en Beschermen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

87.480

101.240

101.480

101.480

101.480

 

Stand na de nota van wijziging

87.480

101.240

101.480

101.480

101.480

             

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na de nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

37

Migratie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

156.600

0

0

0

0

 

Stand na de nota van wijziging

156.600

0

0

0

0

             

91

Apparaat Kerndepartement

         
 

Stand vóór nota van wijziging

26.581

17.424

16.425

15.706

15.706

 

Stand na de nota van wijziging

26.581

17.424

16.425

15.706

15.706

             

92

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na de nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

93

Geheim

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na de nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal Ministerie van Justitie en Veiligheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.713.616

1.662.018

1.674.583

1.632.315

1.593.315

 

Regeerakkoord B11 tegenvaller afpakken crimineel vermogen

– 90.000

– 60.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

 

Stand na de nota van wijziging

1.623.616

1.602.018

1.644.583

1.602.315

1.563.315

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker