Kamerstuk 34775-VI-63

Motie van de leden Jasper van Dijk en Van Ojik over terugsturen van vluchtelingen naar Libië

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-63.html
ID: 34775-VI-63

30,0 %
70,0 %

PVV

VVD

PvdA

GL

D66

FVD

DENK

PvdD

SP

CDA

50PLUS

SGP

CU


Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN OJIK

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Libië geen veilig land is;

verzoekt de regering elke medeplichtigheid aan het terugsturen van vluchtelingen naar Libië te vermijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van Ojik