Kamerstuk 34775-VI-13

Motie van het lid Öztürk c.s. over betreuren van het optreden van de minister voor Rechtsbescherming

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 8 november 2017
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK), Selçuk Öztürk (DENK), Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-13.html
ID: 34775-VI-13

2,0 %
90,7 %

CU

GL

CDA

PVV

SGP

50PLUS

DENK

PvdA

PvdD

FVD

SP

D66

VVD


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK C.S.

Voorgesteld 8 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een veroordeelde kinderverkrachter één jaar lang de regels van zijn gevangenschap over contact met de buitenwereld heeft omzeild;

constaterende dat dit de samenleving en zijn slachtoffers in het bijzonder veel pijn heeft gedaan;

van mening dat dit het gevolg is van langdurig en structureel falen binnen de gevangenis waarin deze kinderverkrachter zich bevindt;

van mening dat dit structurele falen onacceptabel is en dat er daarom sancties moeten worden genomen;

constaterende dat de Minister voor Rechtsbescherming geen sancties heeft genomen en geen sancties wil nemen;

betreurt het optreden van de Minister voor Rechtsbescherming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Azarkan

Kuzu