Kamerstuk 34775-VI-25

Amendement van het lid Buitenweg over rechtsbijstand

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 28 november 2017
Indiener(s): Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-25.html
ID: 34775-VI-25

30,0 %
70,0 %

50PLUS

PvdD

CU

VVD

D66

PVV

FVD

SP

PvdA

SGP

CDA

DENK

GL


Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID BUITENWEG

Ontvangen 28 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 6.000 (x € 1.000).

II

In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 6.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de verlaging van het budget voor Rechtsbijstand deels wordt teruggedraaid. Aanleiding voor het verlagen van dit budget is het feit dat de voorgenomen intensivering van rechtsbijstand in ZSM nog niet is geïmplementeerd. Een extern bureau onderzoekt op dit moment welke vorm van rechtsbijstand op termijn te realiseren is (Lijst van vragen en antwoorden 23 november 2017, antwoord 88).

Indiener hecht er sterk aan dat de implementatie zo snel mogelijk na ommekomst van het externe onderzoeksrapport ter hand wordt genomen. Betrokkenen die een ZSM-aanbod krijgen zijn zich te vaak niet bewust van de verstrekkende gevolgen van instemming met dat aanbod, bijvoorbeeld vermelding op het strafblad.

Dekking van het amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven van artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (Opsporing en vervolging).

Buitenweg