Kamerstuk 34775-VI-68

Motie van de leden Verhoeven en Arno Rutte over onderzoek naar cybersecurity

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Arno Rutte (VVD), Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-68.html
ID: 34775-VI-68

85,3 %
14,7 %

PVV

SP

PvdD

D66

PvdA

CU

DENK

50PLUS

GL

CDA

FVD

SGP

VVD


Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN ARNO RUTTE

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het grote strategische en maatschappelijke belang van cybersecurity vraagt om een ambitieuze inzet op onderzoek naar cybersecurity;

overwegende dat er grote behoefte bestaat in het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap aan voldoende expertise op het gebied van cybersecurity;

overwegende dat een instituut op het gebied van cybersecurity zowel fundamenteel als toegepast onderzoek kan samenbrengen, alsook publieke en private middelen;

constaterende dat de regering zich gaat inspannen om kennis en middelen op het gebied van cybersecurityonderzoek te bundelen;

verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om een instituut voor onderzoek op het gebied van cybersecurity op te richten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Arno Rutte