Stemming

Motie van het lid Azarkan over samenvoegen van de Raad voor de Rechtsbijstand en het Juridisch Loket

32,7 %
67,3 %


SP

VVD

CU

CDA

FVD

PvdA

D66

PVV

GL

PvdD

SGP

DENK

50PLUS


Nr. 75 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering van plan is om de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket juridisch samen te voegen om zo «de eerstelijnshulp beter te stroomlijnen»;

verzoekt de regering voor de samenvoeging van de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket een nulmeting te doen op een aantal relevante indicatoren en na de samenvoeging nieuwe metingen te doen om te kijken welke effecten de samenvoeging heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan


Motie van het lid Azarkan over samenvoegen van de Raad voor de Rechtsbijstand en het Juridisch Loket

2017-11-30
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-75.html