Kamerstuk 34775-VI-52

Motie van het lid Buitenweg c.s. over rechtsbijstand voor on- en minvermogenden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Attje Kuiken (PvdA), Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-52.html
ID: 34775-VI-52

32,7 %
67,3 %

VVD

CDA

FVD

SP

50PLUS

CU

D66

PVV

GL

PvdA

DENK

PvdD

SGP


Nr. 52 MOTIE VAN HET LID BUITENWEG C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie-Van der Meer concludeert dat rechtsbijstandsverleners geen redelijke bijdrage ontvangen voor het leveren van rechtsbijstand aan on- en minvermogenden;

verzoekt de regering, op korte termijn aan te geven hoe de puntentoekenning in het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand in overeenstemming kan worden gebracht met de werkelijke tijdsbesteding van rechtsbijstandsverleners en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg

Van Nispen

Kuiken