Kamerstuk 34775-VI-74

Motie van het lid Azarkan c.s. over de bijdrage aan De Geschillencommissie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Kathalijne Buitenweg (GL), Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-74.html
ID: 34775-VI-74

46,0 %
54,0 %

PvdA

GL

FVD

D66

CU

SP

SGP

PVV

DENK

PvdD

50PLUS

CDA

VVD


Nr. 74 MOTIE VAN HET LID AZARKAN C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat De Geschillencommissie zowel consumenten als bedrijven helpt bij klachten en geschillen op allerlei gebieden, waaronder ook de zorg;

constaterende dat De Geschillencommissie voor een groot deel wordt gefinancierd door het bedrijfsleven zelf en voor een klein deel door de overheid;

van mening dat De Geschillencommissie een laagdrempelige route is en dat er duurdere rechtszaken voor terugkomen als deze alternatieve procedure zou verdwijnen;

verzoekt de regering, haar bijdrage aan De Geschillencommissie niet te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Van Nispen

Buitenweg