Stemming

Motie van de leden Van Nispen en Kuiken over overhevelen van mediationmiddelen naar 2018

32,7 %
67,3 %


CDA

PvdA

SP

VVD

D66

DENK

FVD

PVV

SGP

50PLUS

CU

PvdD

GL


Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN KUIKEN

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in 2017 geld overblijft in het kader van mediation in het strafrecht, omdat de uitrol hiervan vijf maanden vertraging heeft opgelopen;

van mening dat de praktijk van mediation in strafzaken zoals deze in 2017 is gerealiseerd moet worden voortgezet;

verzoekt de regering de reeds in 2017 aan mediation in strafzaken toegewezen middelen die aan het einde van 2017 nog over zijn, mee te nemen naar het jaar 2018 en ze daar te besteden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Kuiken


Motie van de leden Van Nispen en Kuiken over overhevelen van mediationmiddelen naar 2018

2017-11-30
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Michiel van Nispen , Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-59.html