Stemming

Amendement van het lid Van der Graaf c.s. over extra vrijwilligers bij gedetineerden

85,3 %
14,7 %


DENK

FVD

CU

SGP

SP

CDA

GL

PvdA

D66

PVV

50PLUS

PvdD

VVD


Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Ontvangen 29 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 34 Straffen en Beschermen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 34 Straffen en Beschermen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

In de begroting zijn middelen opgenomen voor vrijwilligerswerk bij gedetineerden om zo de kansen op een duurzame resocialisatie en het terugdringen van recidive te vergroten. Op basis van het subsidiekader Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing kunnen vrijwilligersorganisaties in aanmerking komen voor een subsidie. Zowel grote vrijwilligersorganisaties als Humanitas, Exodus, Bonjo en Gevangenenzorg Nederland, als kleine vrijwilligersorganisaties kunnen hiervoor in aanmerking komen. Met het regeerakkoord is 1 miljoen extra beschikbaar gesteld voor vrijwilligerswerk ten behoeve van gedetineerden. Dit amendement strekt ertoe dit extra geld via deze subsidieregeling ook daadwerkelijk te laten resulteren in extra vrijwilligers. Daartoe verplicht dit amendement om dit hele bedrag, dat op grond van maatregel B16 uit het budgettair overzicht bij het regeerakkoord verplicht besteed moet worden aan «Vrijwilligerswerk gedetineerden», onder artikel 34 uitsluitend middels dit subsidiekader te besteden.

Van der Graaf Van der Staaij Van Toorenburg


Amendement van het lid Van der Graaf c.s. over extra vrijwilligers bij gedetineerden

2017-11-29
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Stieneke van der Graaf (CU), Madeleine van Toorenburg (CDA), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-32.html