Stemming

Motie van het lid Van Nispen c.s. over geen lager budget voor gesubsidieerde rechtsbijstand

32,7 %
67,3 %


SP

FVD

DENK

GL

D66

CDA

PVV

PvdD

CU

PvdA

50PLUS

SGP

VVD


Nr. 58 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit meerdere onderzoeken is gebleken dat er verschillende mogelijkheden zijn om het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand te herzien;

spreekt uit dat de kwaliteit van het duurzame stelsel voor toegang tot het recht voorop moet staan;

verzoekt de regering het uitgangspunt te verlaten dat het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand hoe dan ook binnen een vooraf vastgesteld lager budgettair kader moet passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Kuiken

Buitenweg


Motie van het lid Van Nispen c.s. over geen lager budget voor gesubsidieerde rechtsbijstand

2017-11-30
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Kathalijne Buitenweg (GL), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-58.html