Stemming

Gewijzigde motie van de leden Kuiken en Buitenweg over de bejegening van zedenslachtoffers (t.v.v. 34775-VI-69)

86,7 %
13,3 %


VVD

PvdA

DENK

CU

FVD

PvdD

SGP

50PLUS

D66

CDA

SP

PVV

GL


Nr. 81 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN EN BUITENWEG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 69

Voorgesteld 5 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat slachtoffers van zedenmisdrijven vaak een drempel ervaren om aangifte te doen;

overwegende dat uit recent onderzoek van Regioplan naar slachtoffers van zedenmisdrijven blijkt dat een deel van de slachtoffers hun contact met politie als negatief heeft ervaren;

overwegende dat de Minister beziet hoe de meldingsbereidheid verder kan worden bevorderd;

verzoekt het kabinet, in dit onderzoek ook nadrukkelijk de ervaringen van slachtoffers zelf en de verschillen per regio in kaart te brengen;

verzoekt het kabinet voorts, te komen met een standaard aanpak zodat de bejegening van zedenslachtoffers optimaal kan worden verbeterd;

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Buitenweg


Gewijzigde motie van de leden Kuiken en Buitenweg over de bejegening van zedenslachtoffers (t.v.v. 34775-VI-69)

2017-12-05
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-81.html