Kamerstuk 34775-VI-39

Amendement van het lid Buitenweg over Femmes for Freedom

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-39.html
ID: 34775-VI-39

34,0 %
66,0 %

DENK

FVD

VVD

50PLUS

D66

GL

CDA

SP

PvdD

PvdA

SGP

PVV

CU


Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID BUITENWEG

Ontvangen 30 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000).

II

In artikel 34 Straffen en beschermen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement kent een subsidie van € 200.000,– toe aan Femmes for Freedom (FFF). FFF verleent concrete hulp aan vrouwen in huwelijkse gevangenschap. FFF beschikt als enige over de noodzakelijke expertise in dit soort schrijnende gevallen, waardoor andere hulpverlenende organisaties met grote regelmaat hun cliënten naar FFF doorverwijzen. Op dit moment ontvangt FFF geen vergoeding en dreigt de hulpverlening aan slachtoffers van huwelijksdwang te stagneren.

Dekking van het amendement wordt gevonden in artikel 92 Nominaal en onvoorzien.

Buitenweg