Stemming

Motie van het lid Van Oosten c.s. over het ziekteverzuim bij de politie

100,0 %
0,0 %


FVD

GL

CDA

SP

DENK

D66

PVV

50PLUS

SGP

CU

VVD

PvdD

PvdA


Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ziekteverzuim structureel veel te hoog is en daardoor 1.000 tot 1.500 agenten meer ziek thuis zitten dan wanneer het verzuim gelijk zou zijn aan het gemiddelde bij de overheid;

overwegende dat een te hoog verzuim leidt tot een steeds hogere werkdruk en de operationele inzet van de politie onder grote druk zet;

van mening dat het zowel voor alle medewerkers als voor de leidinggevenden, die een cruciale rol spelen bij het terugdringen van verzuim, van groot belang is dat dit onderwerp alle aandacht krijgt;

constaterende dat er al maatregelen genomen worden om het ziekteverzuim bij de politie terug te dringen, maar dat de Minister niet verwacht dat het verzuim op korte termijn zal dalen;

verzoekt de regering voor, het meireces 2018 te komen met een gericht plan van aanpak om het ziekteverzuim bij de politie binnen twee jaar terug te dringen tot een significant lager percentage en in dat plan specifiek aandacht te hebben voor het daarvoor benodigde instrumentarium voor leidinggevenden bij de politie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Oosten

Van Dam

Van der Graaf

Den Boer


Motie van het lid Van Oosten c.s. over het ziekteverzuim bij de politie

2017-11-30
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Jan de Graaf (CDA), Foort van Oosten (VVD), Chris van Dam (CDA), Monica den Boer (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-49.html