Stemming

Motie van de leden Helder en Graus over het Veterinair Forensisch Team

26,0 %
74,0 %


PVV

FVD

50PLUS

GL

CDA

PvdD

VVD

DENK

SGP

SP

PvdA

D66

CU


Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN HELDER EN GRAUS

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Veterinair Forensisch Team als enige in Nederland deskundigheid heeft op het gebied van veterinaire forensische pathologie;

constaterende dat het Veterinair Forensisch Team regelmatig door taakaccenthouders dierenwelzijn bij de nationale politie wordt ingeschakeld;

constaterende dat het Veterinair Forensisch Team hiervoor geen financiële middelen krijgt van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dan wel van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

constaterende dat de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht voor vergelijkbare werkzaamheden wel van overheidswege betaald krijgt;

van mening dat het Veterinair Forensisch Team voor zijn werkzaamheden in het kader van opsporing en vervolging van strafbare feiten op het gebied van dierenwelzijn op vergelijkbare wijze betaald dient te worden;

verzoekt de regering om, te bewerkstelligen dat het Veterinair Forensisch Team voor zijn werkzaamheden een beroep kan doen op het daarvoor beschikbare budget,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder

Graus


Motie van de leden Helder en Graus over het Veterinair Forensisch Team

2017-11-30
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Dion Graus (PVV), Lilian Helder (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-42.html