Kamerstuk 34775-VI-53

Motie van het lid Van Ojik c.s. over de Regeling langdurig verblijvende kinderen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Attje Kuiken (PvdA), Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-53.html
ID: 34775-VI-53

32,7 %
67,3 %

CDA

PvdD

CU

PvdA

GL

VVD

50PLUS

SGP

FVD

DENK

SP

PVV

D66


Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Regeling langdurig verblijvende kinderen door de wetgever is bedoeld als oplossing voor het vraagstuk van het verblijf van kinderen die in Nederland geworteld zijn geraakt, maar desondanks nog geen geldige verblijfstitel hebben verkregen of een verblijfstitel na een periode van verblijf zijn verloren;

overwegende dat het afgelopen jaar 98% van de aanvragen inzake de Regeling langdurig verblijvende kinderen is afgewezen en dat een strikte interpretatie van de regeling daaraan ten grondslag ligt;

verzoekt de regering om, de Regeling langdurig verblijvende kinderen op een ruimhartige manier uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Jasper van Dijk

Kuiken