Kamerstuk 34775-VI-96

Jaarbericht 2017 Inspectie Justitie en Veiligheid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 9 april 2018
Indiener(s): Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-96.html
ID: 34775-VI-96

Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2018

Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, het Jaarbericht 2017 van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) aan1.

Met dit jaarbericht legt de Inspectie JenV verantwoording af over de onderzoeken en activiteiten die zij het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. De diverse rapporten heb ik al eerder van een reactie voorzien en met de Tweede Kamer gedeeld.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus