Kamerstuk 34775-VI-15

Kennisgeving van brief advocaat R. Korver inzake Robert M.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 10 november 2017
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-15.html
ID: 34775-VI-15

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2017

Afgelopen woensdag heb ik met de vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid gesproken over de berichtgeving in de media over Robert M. Gelet op hetgeen in dat debat aan de orde is gekomen en op de transparantie die ik in dezen wil betrachten, stel ik u van bijgaande briefwisseling met de heer R. Korver op de hoogte. Ik verwijs kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde brieven1.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker