Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Van Dam en Groothuizen ter vervanging van nr. 29 over het terugdraaien van bezuiniging op de NVvR

85,3 %
14,7 %


FVD

GL

CU

50PLUS

D66

DENK

PvdD

SGP

SP

PVV

CDA

VVD

PvdA


Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DAM EN GROOTHUIZEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 291

Ontvangen 30 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000).

II

In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1.000).

Toelichting

Door middel van dit amendement wordt de bezuiniging uit de begroting 2018 en gedeeltelijk de eerdere bezuiniging uit de begroting 2017 op de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) teruggedraaid. De NVvR is een beroepsvereniging en voegt in deze rol maatschappelijke waarde toe. Bijna 80% van alle actieve magistraten (rechters en officieren van justitie) zijn lid van de NVvR. De NVvR biedt een onmisbare stem in het maatschappelijke debat over wetgeving, waarbij het van groot belang is dat de praktijkervaring van rechters en officieren wordt meegenomen. De NVvR geeft jaarlijks tientallen wetgevingsadviezen die rechtstreeks van de werkvloer komen en daarom kunnen ingaan op de inbedding van de wet in het bestaande juridische systeem, de internationale verbanden en tevens de praktische uitvoerbaarheid. De NVvR is actief bij grote politieke dossiers, zoals de modernisering van het wetboek van strafvordering. Daarnaast signaleert de NVvR ook problemen op de werkvloer, zoals de werkdruk bij rechters, en zoekt zij actief mee naar een oplossing. Er gaat geen geld van de subsidie naar vakbondstaken, slechts naar taken voor de NVvR als beroepsvereniging.

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde middelen voor nominale en onvoorziene kosten.

Van Dam Groothuizen


Gewijzigd amendement van de leden Van Dam en Groothuizen ter vervanging van nr. 29 over het terugdraaien van bezuiniging op de NVvR

2017-11-30
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Chris van Dam (CDA), Maarten Groothuizen (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-40.html