Kamerstuk 34775-VI-32

Amendement van het lid Van der Graaf c.s. over extra vrijwilligers bij gedetineerden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 29 november 2017
Indiener(s): Madeleine van Toorenburg (CDA), Jan de Graaf (CDA), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-32.html
ID: 34775-VI-32

85,3 %
14,7 %

DENK

FVD

PvdD

VVD

CU

SP

CDA

GL

50PLUS

SGP

PvdA

D66

PVV


Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Ontvangen 29 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 34 Straffen en Beschermen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 34 Straffen en Beschermen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

In de begroting zijn middelen opgenomen voor vrijwilligerswerk bij gedetineerden om zo de kansen op een duurzame resocialisatie en het terugdringen van recidive te vergroten. Op basis van het subsidiekader Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing kunnen vrijwilligersorganisaties in aanmerking komen voor een subsidie. Zowel grote vrijwilligersorganisaties als Humanitas, Exodus, Bonjo en Gevangenenzorg Nederland, als kleine vrijwilligersorganisaties kunnen hiervoor in aanmerking komen. Met het regeerakkoord is 1 miljoen extra beschikbaar gesteld voor vrijwilligerswerk ten behoeve van gedetineerden. Dit amendement strekt ertoe dit extra geld via deze subsidieregeling ook daadwerkelijk te laten resulteren in extra vrijwilligers. Daartoe verplicht dit amendement om dit hele bedrag, dat op grond van maatregel B16 uit het budgettair overzicht bij het regeerakkoord verplicht besteed moet worden aan «Vrijwilligerswerk gedetineerden», onder artikel 34 uitsluitend middels dit subsidiekader te besteden.

Van der Graaf Van der Staaij Van Toorenburg