Kamerstuk 34775-VI-59

Motie van de leden Van Nispen en Kuiken over overhevelen van mediationmiddelen naar 2018

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-59.html
ID: 34775-VI-59

32,7 %
67,3 %

CDA

VVD

PvdA

SP

D66

DENK

FVD

PVV

SGP

50PLUS

CU

PvdD

GL


Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN KUIKEN

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in 2017 geld overblijft in het kader van mediation in het strafrecht, omdat de uitrol hiervan vijf maanden vertraging heeft opgelopen;

van mening dat de praktijk van mediation in strafzaken zoals deze in 2017 is gerealiseerd moet worden voortgezet;

verzoekt de regering de reeds in 2017 aan mediation in strafzaken toegewezen middelen die aan het einde van 2017 nog over zijn, mee te nemen naar het jaar 2018 en ze daar te besteden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Kuiken