Kamerstuk 34775-VI-89

Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 januari 2018, over het bericht ‘Onthoofde pop achtergelaten bij Emir Sultan Moskee in Noord’

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 23 januari 2018
Indiener(s): Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-89.html
ID: 34775-VI-89

Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2018

Bij de regeling van werkzaamheden van 18 januari 2018 (Handelingen II 2017/18, nr. 41) heeft de Tweede Kamer verzocht om een brief over het bericht «Onthoofde pop achtergelaten bij Emir Sultan Moskee in Noord»1. Hierbij voldoe ik aan dit verzoek.

In de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 januari 2018 is bij de islamitische stichting Emir Sultan in Amsterdam Noord een onthoofde pop achtergelaten met daarbij een dreigbrief. De stichting heeft aangifte gedaan. De politie deed los van de aangifte al onderzoek vanwege de ernst van het incident.

Met grote afkeer heb ik kennisgenomen van deze gebeurtenis en de ondersteunende reacties van onder andere een extreemrechtse groep op sociale media op deze gebeurtenis. Uit strafrechtelijk onderzoek moet blijken wie bij deze actie betrokken is geweest. Dergelijke gebeurtenissen hebben impact op de (lokale) moslimgemeenschap en daarbuiten.

De gebeurtenis in Amsterdam is opnieuw een voorbeeld van agressie tegen islamitische instellingen in de vorm van intimidatie, bedreiging, bezettingen, vernielingen en/of vandalisme. Rechts-extremistische dreiging – en de mogelijke escalatie daarvan – wordt scherp in de gaten gehouden. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor een terroristische geweldsdreiging van anti-islamitische, extreemrechts en rechts-extremistische groepen tegen islamitische instellingen of personen in Nederland. Zoals gemeld in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 46 van de NCTV zijn in het huidige klimaat gewelddadige acties van gewelddadige eenlingen of kleine, snel geradicaliseerde groepen tegen islamitische doelen niettemin voorstelbaar2.

Het kabinet zet in op het verkleinen van spanningen, de opsporing en vervolging van daders van strafbare feiten, de veiligheid van moskeeën, de bestrijding van discriminatie en de aanpak van rechts-extremisme. Daarom vind ik korte lijnen tussen gemeente, politie en de islamitische gemeenschap van groot belang om incidenten snel te kunnen melden en hier adequaat op te reageren. De reactie op de gebeurtenis binnen de gemeenschap in Amsterdam en de contacten met gemeente en politie onderstrepen dat een goede samenwerking op het gebied van veiligheid van moskeeën essentieel is. Ik vind het van groot belang dat binnen alle gemeenten deze samenwerking proactief wordt aangegaan3.

Samen zetten we alles op alles om in de toekomst dit soort incidenten te voorkomen. Discriminatie, intimidatie en bedreiging van groepen mensen moet te allen tijde hard worden aangepakt.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus