Kamerstuk 34775-VI-26

Amendement van het lid Buitenweg over het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het Keurmerk Veilig Ondernemen en Veiligheid Kleine Bedrijven

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 28 november 2017
Indiener(s): Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-26.html
ID: 34775-VI-26

36,0 %
64,0 %

PVV

FVD

PvdA

DENK

GL

SGP

D66

PvdD

VVD

CDA

50PLUS

CU

SP


Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID BUITENWEG

Ontvangen 28 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.700 (x € 1.000).

II

In artikel 34 Straffen en Beschermen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.700 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt de voorgenomen bezuiniging op het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en Veiligheid Kleine Bedrijven teruggedraaid. Te vrezen valt dat essentiële kennis over en ervaring met het voorkomen en bestrijden van uiteenlopende criminaliteitsvormen door de voorgenomen bezuiniging zal verdwijnen.

Dekking van het amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven van artikel 34 Straffen en beschermen, uit het potje voor projecten, opdrachten en subsidies voor preventie.

Buitenweg