Stemming

Motie van het lid Markuszower over een systeem van gekozen strafrechters

13,3 %
86,7 %


SP

CU

VVD

50PLUS

PvdA

GL

PVV

D66

FVD

DENK

SGP

CDA

PvdD


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID MARKUSZOWER

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Openbaar Ministerie te vaak te lage straffen eist en rechters te vaak te lage straffen opleggen;

overwegende dat daders niet voldoende leed toegevoegd krijgen, slachtoffers geen genoegdoening krijgen en de maatschappij niet voldoende beschermd wordt;

overwegende dat gekozen rechters, gekozen leden van het College van procureurs-generaal, advocaten-generaal en hoofdofficieren van justitie zullen leiden tot een rechtvaardigere samenleving en meer veiligheid;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk een systeem van gekozen strafrechters belast met misdrijven en leden van het College van procureurs-generaal, advocaten-generaal en hoofdofficieren van justitie in te voeren;

verzoekt de regering tevens, zo spoedig mogelijk vierjaarlijkse verkiezingen te organiseren die samenvallen met de Provinciale Statenverkiezingen om dit systeem van genoemde gekozen functionarissen in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Markuszower


Motie van het lid Markuszower over een systeem van gekozen strafrechters

2017-11-30
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Gidi Markuszower (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-47.html