Stemming

Motie van het lid Van Dam c.s. over het opnemen van aangiftes

78,0 %
22,0 %


GL

VVD

PvdA

SGP

D66

CDA

SP

PvdD

DENK

CU

PVV

50PLUS

FVD


Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat al langere tijd sprake is van een daling van de aangiftebereidheid;

overwegende dat de afstand tussen politie en burgers de afgelopen jaren groter is geworden;

overwegende dat het van groot belang is dat slachtoffers van strafbare feiten eenvoudig aangifte kunnen doen;

overwegende dat het doen van aangifte via internet niet voor elke Nederlander een makkelijk begaanbare weg is;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat binnen bestaande budgettaire kaders het dienstverleningsconcept van de politie ten aanzien van het opnemen van aangiftes gericht wordt op het direct opnemen van aangiftes, passend bij de individuele behoeften en mogelijkheden van aangevers, zo nodig thuis bij aangevers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Bisschop

Krol

Azarkan

Kuiken


Motie van het lid Van Dam c.s. over het opnemen van aangiftes

2017-11-30
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Chris van Dam (CDA), Henk Krol (50PLUS), Roelof Bisschop (SGP), Attje Kuiken (PvdA), Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-56.html