Kamerstuk 34775-VI-55

Motie van het lid Van Dam c.s. over verdeling van de operationele sterkte bij de politie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Chris van Dam (CDA), Stieneke van der Graaf (CU), Arno Rutte (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-55.html
ID: 34775-VI-55

100,0 %
0,0 %

DENK

SGP

PVV

PvdD

CU

GL

50PLUS

PvdA

FVD

D66

CDA

VVD

SP


Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de reactietijden in bepaalde regio's zoals Noord- en Oost-Nederland nog altijd negatief afwijken van het landelijk (streef)gemiddelde;

constaterende dat ten behoeve van de politie op korte termijn 100 miljoen beschikbaar komt, waarmee ook de basisteams in de regio's versterkt moeten worden;

constaterende dat de Minister van JenV heeft aangegeven dat berichten in de noordelijke media over de verdeling van deze extra sterkte voorbarig zijn;

verzoekt de regering, in de voortgangsbrief politie van december 2017 de Kamer te informeren over de actuele verdeling van de operationele sterkte over de tien regionale eenheden, alsmede over de verdeling van de extra capaciteit die beschikbaar komt voor de basisteams over de tien regionale eenheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Van der Graaf

Arno Rutte