Stemming

Amendement van de leden Kuiken en Van Nispen over het meldpunt internet discriminatie

30,0 %
70,0 %


SGP

DENK

CU

PvdD

VVD

D66

FVD

CDA

SP

GL

PVV

PvdA

50PLUS


Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KUIKEN EN VAN NISPEN

Ontvangen 29 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 171 (x € 1.000)

II

In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 171 (x € 1.000)

Toelichting

Dit amendement regelt dat een bedrag van € 171.000 wordt vrijgemaakt voor het meldpunt internet discriminatie (MiND) waardoor het subsidiebedrag gelijk blijft aan het subsidiebedrag in 2017.

De indieners zijn van mening dat het Meldpunt een belangrijke rol speelt bij het verzamelen van uitingen van groepsdiscriminatie op internet, bij het laten verwijderen van dergelijke uitingen van websites en het opstellen van aangiftedossier voor het Openbaar Ministerie. Zeker gezien de blijvende problematiek van groepsdiscriminatie is het behoud van de subsidie van belang voor het voortzetten van de activiteiten van het meldpunt.

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde middelen voor nominale en onvoorziene kosten.

Kuiken Van Nispen


Amendement van de leden Kuiken en Van Nispen over het meldpunt internet discriminatie

2017-11-29
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Michiel van Nispen , Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-34.html