Kamerstuk 34775-VI-69

Motie van de leden Kuiken en Buitenweg over de bejegening van zedenslachtoffers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-69.html
ID: 34775-VI-69
Wijzigingen: 34775-VI-81

Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN EN BUITENWEG

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat slachtoffers van zedenmisdrijven vaak een drempel ervaren om aangifte te doen;

overwegende dat uit recent onderzoek blijkt dat een deel van de slachtoffers hun contact met de politie als negatief heeft ervaren;

overwegende dat de Minister beziet hoe de meldingsbereidheid verder kan worden bevorderd;

verzoekt het kabinet, in dit onderzoek ook nadrukkelijk de ervaringen van slachtoffers zelf en de verschillen per regio in kaart te brengen;

verzoekt het kabinet voorts te komen tot een standaardaanpak, zodat de bejegening van zedenslachtoffers optimaal kan worden verbeterd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Buitenweg