Kamerstuk 34775-VI-46

Motie van het lid Fritsma over asielvergunningen van in Nederland verblijvende Syriërs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Sietse Fritsma (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-46.html
ID: 34775-VI-46

14,7 %
85,3 %

DENK

PvdA

GL

SP

SGP

D66

PvdD

VVD

CU

50PLUS

PVV

FVD

CDA


Nr. 46 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de tijdelijke asielvergunningen van de in Nederland verblijvende Syriërs in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma