Stemming

Motie van het lid Azarkan c.s. over de bijdrage aan De Geschillencommissie

46,0 %
54,0 %


GL

FVD

D66

CU

SP

SGP

PVV

PvdA

DENK

PvdD

50PLUS

CDA

VVD


Nr. 74 MOTIE VAN HET LID AZARKAN C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat De Geschillencommissie zowel consumenten als bedrijven helpt bij klachten en geschillen op allerlei gebieden, waaronder ook de zorg;

constaterende dat De Geschillencommissie voor een groot deel wordt gefinancierd door het bedrijfsleven zelf en voor een klein deel door de overheid;

van mening dat De Geschillencommissie een laagdrempelige route is en dat er duurdere rechtszaken voor terugkomen als deze alternatieve procedure zou verdwijnen;

verzoekt de regering, haar bijdrage aan De Geschillencommissie niet te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Van Nispen

Buitenweg


Motie van het lid Azarkan c.s. over de bijdrage aan De Geschillencommissie

2017-11-30
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Michiel van Nispen , Kathalijne Buitenweg (GL), Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-74.html