Kamerstuk 34775-VI-28

Amendement van de leden Van der Graaf en Van Dam over een professionele voorziening op het terrein van geestelijke verzorging voor de politie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 29 november 2017
Indiener(s): Jan de Graaf (CDA), Chris van Dam (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-28.html
ID: 34775-VI-28

86,7 %
13,3 %

DENK

D66

PvdD

VVD

50PLUS

FVD

PVV

SGP

GL

CU

SP

CDA

PvdA


Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN VAN DAM

Ontvangen 29 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 31 Politie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1.000).

II

In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000).

Toelichting

Onze politiemensen werken met hart en ziel. Politiewerk brengt voor de politiemedewerkers ingrijpende situaties, soms op leven en dood, en daaruit voortvloeiende morele afwegingen met zich mee. Diverse onderzoeken, zoals het onderzoek «Onder je pet praten» (Simone de Wit) en het onderzoek «ZIN in politiewerk» (Rijksuniversiteit Groningen) hebben de wenselijkheid van professionele geestelijke verzorging bij de politie verkend en aangetoond.

Ruim tien jaar geleden is afgesproken dat ieder korps voorziet in een professionele voorziening op het terrein van geestelijke verzorging. Dat is nooit van de grond gekomen, omdat er een pluraliteit bestond over de denkbeelden over geestelijke verzorging binnen de verschillende korpsen op dat moment. Het

nationale politiebestel biedt nu de mogelijkheid om één generiek beleid met betrekking tot zingeving en geestelijke verzorging uit te werken.

Dit amendement zet daartoe een eerste stap, door geld beschikbaar te stellen om met voldoende mensen werk te maken van een professionele voorziening op het terrein van geestelijke verzorging.

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde middelen voor nominale en onvoorziene kosten.

Van der Graaf Van Dam