Stemming

Motie van het lid Öztürk c.s. over betreuren van het optreden van de minister voor Rechtsbescherming

2,0 %
90,7 %


FVD

PvdD

GL

CDA

SGP

CU

PVV

50PLUS

DENK

PvdA

SP

D66

VVD


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK C.S.

Voorgesteld 8 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een veroordeelde kinderverkrachter één jaar lang de regels van zijn gevangenschap over contact met de buitenwereld heeft omzeild;

constaterende dat dit de samenleving en zijn slachtoffers in het bijzonder veel pijn heeft gedaan;

van mening dat dit het gevolg is van langdurig en structureel falen binnen de gevangenis waarin deze kinderverkrachter zich bevindt;

van mening dat dit structurele falen onacceptabel is en dat er daarom sancties moeten worden genomen;

constaterende dat de Minister voor Rechtsbescherming geen sancties heeft genomen en geen sancties wil nemen;

betreurt het optreden van de Minister voor Rechtsbescherming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Azarkan

Kuzu


Motie van het lid Öztürk c.s. over betreuren van het optreden van de minister voor Rechtsbescherming

2017-11-08
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK), Selçuk Öztürk (DENK), Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-13.html