Stemming

Motie van de leden Van der Staaij en Van Toorenburg over onderzoeken hoe het aanzetten tot haat gericht op één persoon wel strafbaar gesteld kan worden

34,0 %
66,0 %


PvdD

50PLUS

PvdA

CDA

PVV

GL

CU

D66

DENK

FVD

SGP

VVD

SP


Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het misdrijf aanzetten tot haat (artikel 137d Sr) niet van toepassing is wanneer uitlatingen zich richten op één persoon;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze het aanzetten tot haat gericht op één persoon wel strafbaar gesteld kan worden en de Kamer hierover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Van Toorenburg


Motie van de leden Van der Staaij en Van Toorenburg over onderzoeken hoe het aanzetten tot haat gericht op één persoon wel strafbaar gesteld kan worden

2018-06-27
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-110.html