Stemming

Motie van het lid Fritsma over asielvergunningen van in Nederland verblijvende Syriërs

14,7 %
85,3 %


PvdA

GL

SP

PVV

DENK

SGP

D66

PvdD

VVD

CU

50PLUS

FVD

CDA


Nr. 46 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de tijdelijke asielvergunningen van de in Nederland verblijvende Syriërs in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma


Motie van het lid Fritsma over asielvergunningen van in Nederland verblijvende Syriërs

2017-11-30
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Sietse Fritsma (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-46.html