Kamerstuk 34775-VI-31

Amendement van het lid Verhoeven over open source encryptie projecten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 29 november 2017
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-31.html
ID: 34775-VI-31
Wijzigingen: 34775-VI-36

Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 29 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 410 (x € 1.000).

II

In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 410 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat een bedrag van € 410.000 wordt vrijgemaakt voor open source encryptie projecten. Encryptie is een essentiële voorwaarde voor de vrijheid en veiligheid van mensen. Het is een belangrijk middel om de privacy van mensen, om het recht op vrijheid van meningsuiting te beschermen en om bedrijfsgeheimen te beschermen. Open source encryptiesoftware wordt in tal van diensten toegepast, zoals web- en e-mail-servers en mobiele apps en is daarmee van groot belang voor miljoenen mensen over de hele wereld. Dit maakt dat dergelijke software een belangrijk fundament vormt voor de cyberveiligheid van mensen, bedrijven en overheden.

De indiener van dit amendement wil de ontwikkeling en versterking van encryptie ondersteunen door € 410.000 te doneren aan open source encryptie projecten, zoals OpenSSL, LibreSSL, PolarSSL, etc. Deze projecten draaien dikwijls grotendeels op vrijwilligers en zijn afhankelijk van donaties. Gezien het grote belang van dit soort open source encryptiesoftware voor de Nederlandse samenleving acht de indiener het belangrijk om ook als overheid te investeren in deze projecten. Met dit geld kunnen kwetsbaarheden zoals de «Heartbleed Bug» voorkomen worden. Dekking wordt gevonden in artikel 92 van de begroting.

Verhoeven