Kamerstuk 34775-VI-36

Gewijzigd amendement van de leden Verhoeven en Kuiken ter vervanging van nr. 31 over open source encryptie projecten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-36.html
ID: 34775-VI-36
Origineel: 34775-VI-31

86,7 %
13,3 %

D66

DENK

GL

CU

SP

SGP

FVD

VVD

CDA

PvdD

PvdA

50PLUS

PVV


Nr. 36 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31

Ontvangen 30 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 410 (x € 1.000).

II

In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 410 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat een bedrag van € 410.000 wordt vrijgemaakt als aanvullende bijdrage aan de in 2018 te actualiseren Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA), om zo onderzoeksinitiatieven en projecten op het gebied van cybersecurity te stimuleren en encryptie daar als belangrijk onderwerp in terug te laten komen. Encryptie is een essentiële voorwaarde voor de vrijheid en veiligheid van mensen. Het is een belangrijk middel om de privacy van mensen, om het recht op vrijheid van meningsuiting te beschermen en om bedrijfsgeheimen te beschermen. Open source encryptiesoftware wordt in tal van diensten toegepast, zoals web- en e-mail-servers en mobiele apps en is daarmee van groot belang voor miljoenen mensen over de hele wereld. Dit maakt dat dergelijke software een belangrijk fundament vormt voor de cyberveiligheid van mensen, bedrijven en overheden.

De indiener van dit amendement wil de ontwikkeling en versterking van cybersecurity ondersteunen door € 0,41 miljoen toe te voegen aan de NCSRA zodat onderzoeksprojecten ondersteund kunnen worden die bijdragen aan een vrij en veilig internet. Met investeringen in onderzoek naar belangrijke cybersecurity thema’s, w.o. het toepassen van encryptie, kunnen kwetsbaarheden zoals de «Heartbleed Bug» voorkomen worden. Dekking wordt gevonden in artikel 92 van de begroting.

Verhoeven Kuiken