Kamerstuk 34775-VI-64

Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over een besluit- en vertrekmoratorium voor Afghanistan

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Attje Kuiken (PvdA), Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-64.html
ID: 34775-VI-64

30,0 %
70,0 %

GL

PVV

CDA

PvdD

FVD

CU

SP

DENK

50PLUS

VVD

D66

SGP

PvdA


Nr. 64 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Afghanistan vanwege oorlog en aanslagen zeer onveilig is;

overwegende dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid om een nieuw ambtsbericht heeft gevraagd;

van mening dat het onverantwoord is tot die tijd mensen gedwongen uit te zetten naar Afghanistan;

verzoekt de regering tot de publicatie van het nieuwe ambtsbericht een besluit- en vertrekmoratorium in te stellen voor Afghanistan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van Ojik

Kuiken