Kamerstuk 34775-VI-90

Jaarplanning ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2018

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 24 januari 2018
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD), Mark Harbers (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-90.html
ID: 34775-VI-90

Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR RECHTSBESCHERMING EN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 januari 2018

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 7 december 2017, ontvangt u hierbij de planning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 20181.

In de bijlage2 treft u het gevraagde overzicht van brieven, wetsvoorstellen, rapportages en onderzoeken aan welke wij voornemens zijn dit jaar aan uw Kamer te sturen. Het is een indicatieve planning en hierbij zij tevens opgemerkt dat slechts een deel van de stukken die wij u komend jaar toe zullen sturen, op dit moment voorzienbaar is.

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers