Stemming

Motie van de leden Verhoeven en Arno Rutte over onderzoek naar cybersecurity

85,3 %
14,7 %


50PLUS

PVV

SP

SGP

VVD

DENK

CU

PvdD

D66

PvdA

GL

CDA

FVD


Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN ARNO RUTTE

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het grote strategische en maatschappelijke belang van cybersecurity vraagt om een ambitieuze inzet op onderzoek naar cybersecurity;

overwegende dat er grote behoefte bestaat in het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap aan voldoende expertise op het gebied van cybersecurity;

overwegende dat een instituut op het gebied van cybersecurity zowel fundamenteel als toegepast onderzoek kan samenbrengen, alsook publieke en private middelen;

constaterende dat de regering zich gaat inspannen om kennis en middelen op het gebied van cybersecurityonderzoek te bundelen;

verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om een instituut voor onderzoek op het gebied van cybersecurity op te richten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Arno Rutte


Motie van de leden Verhoeven en Arno Rutte over onderzoek naar cybersecurity

2017-11-30
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Arno Rutte (VVD), Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-68.html