Kamerstuk 34775-VI-70

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over de aanpak van rijden onder invloed

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Stieneke van der Graaf (CU), Kees van der Staaij (SGP), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-70.html
ID: 34775-VI-70

87,3 %
12,7 %

FVD

SP

D66

PVV

PvdD

VVD

SGP

GL

PvdA

CDA

50PLUS

CU

DENK


Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal alcoholcontroles in drie jaar tijd is gehalveerd;

van mening dat de bescherming van mensenlevens noodzaakt tot het streng aanpakken van alcoholgebruik in het verkeer;

verzoekt de regering, te bevorderen dat hoge prioriteit wordt gegeven aan de aanpak van rijden onder invloed van alcohol en de urgentie hiervan onder de aandacht te brengen van politie en Openbaar Ministerie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Kuiken

Van der Graaf