Kamerstuk 34775-VI-24

Amendement van het lid Kuiken c.s. over mediation in het strafrecht

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 28 november 2017
Indiener(s): Michiel van Nispen , Attje Kuiken (PvdA), Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-24.html
ID: 34775-VI-24

Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID KUIKEN C.S.

Ontvangen 28 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.500 (x € 1.000).

II

In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 34 Straffen en Beschermen het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.500 (x € 1.000).

III

In de begrotingsstaat inzake de agentschappen worden bij Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) het totaal baten en het totaal lasten verlaagd met € 1.500 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt dat een bedrag van € 1,5 miljoen wordt vrijgemaakt voor de voortzetting van mediation in het strafrecht volgens het Utrechtse mediationmodel. Het Utrechtse mediationmodel heeft tijdens de uitgevoerde pilot geleid tot het voorkomen en oplossen van grote en langdurige conflicten in de wijk. Dit model wordt gesteund door de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie. Door het Utrechtse mediationmodel kan worden ingezet op de aanpak van vormen van (zware) criminaliteit op wijkniveau. In overleg met de VNG dient het Utrechtse mediationmodel uitgewerkt te worden tot een effectieve manier van criminaliteitsaanpak die beschikbaar komt voor alle gemeenten.

Mediation in het strafrecht zal tot gevolg hebben dat het CJIB minder vrijheidsstraffen, taakstraffen of schadevergoedingsmaatregelen ten uitvoer hoeft te leggen. De dekking van dit amendement kan dan ook gevonden worden in artikel 34 Straffen en Beschermen, in de uitgaven ten behoeve van het CJIB.

Kuiken Buitenweg Van Nispen