Kamerstuk 34775-VI-45

Motie van het lid Fritsma over illegaliteit strafbaar stellen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Sietse Fritsma (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-45.html
ID: 34775-VI-45

16,7 %
83,3 %

SP

DENK

GL

CU

PvdD

VVD

PvdA

CDA

PVV

50PLUS

FVD

D66

SGP


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, illegaliteit strafbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma