Kamerstuk 34775-VI-67

Motie van het lid Groothuizen c.s. over de geloofwaardigheid van bekeerlingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018


86,7 %
13,3 %

PVV

PvdA

FVD

PvdD

SP

DENK

50PLUS

GL

CDA

CU

D66

VVD

SGP


Nr. 67 MOTIE VAN HET LID GROOTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van groot belang is dat alle asielverzoeken met grote zorgvuldigheid worden behandeld;

overwegende dat de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerde christenen en van de seksuele gerichtheid van asielzoekers die hun vrees voor vervolging hierop baseren met voldoende waarborgen omgeven moet zijn;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen en de seksuele gerichtheid van asielzoekers kan worden verbeterd en hiertoe met voorstellen te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen

Azmani

Van Toorenburg

Voordewind