Stemming

Motie van het lid Van Nispen c.s. over experimenten met wietteelt

34,0 %
66,0 %


D66

FVD

VVD

GL

DENK

SGP

CDA

50PLUS

CU

SP

PVV

PvdD

PvdA


Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering wil gaan experimenteren met gereguleerde wietteelt;

overwegende dat tientallen gemeenten die willen experimenteren met gereguleerde wietteelt, vrezen dat ze te weinig ruimte krijgen om daarbij eigen, lokale en regionale varianten op te zetten;

van mening dat gevarieerde experimenten beter kunnen bijdragen aan een succesvolle aanpak van aan softdrugs gerelateerde (veiligheids)risico's en criminaliteit dan één enkel uniform experiment;

verzoekt de regering om, niet uit te gaan van één uniform experiment omtrent gereguleerde wietteelt, maar juist diversiteit in de experimenten aan te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Kuiken

Buitenweg


Motie van het lid Van Nispen c.s. over experimenten met wietteelt

2017-11-30
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Attje Kuiken (PvdA), Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-60.html