Kamerstuk 34775-VI-37

Gewijzigd amendement van de leden Van Oosten en Van Dam ter vervanging van nr. 30 over extra geld voor criminaliteitspreventie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 30 november 2017
Indiener(s): Foort van Oosten (VVD), Chris van Dam (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-37.html
ID: 34775-VI-37
Origineel: 34775-VI-30

100,0 %
0,0 %

SP

DENK

D66

50PLUS

SGP

FVD

PvdA

CU

GL

PVV

CDA

VVD

PvdD


Nr. 37 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN OOSTEN EN VAN DAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30

Ontvangen 30 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

II

In artikel 91 Apparaat Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat er extra geld wordt uitgetrokken voor criminaliteitspreventie. De basissubsidie voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid wordt verhoogd met 768.000 euro. Voor nalevingsexpertise wordt 139.000 euro uitgetrokken. Dit kan onder andere worden gebruikt om de voorlichtingsrol bij de aanpak van woonoverlast uit te breiden. De behoefte hieraan kan mogelijk toenemen nu de Wet Aanpak Woonoverlast (Kamerstuknummer 34 007) in werking is getreden. Verder wordt 770.000 euro uitgetrokken om het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden en bedrijventerreinen te behouden. Een goede samenwerking met Detailhandel Nederland is hiervoor van belang. Tot slot wordt 323.000 euro uitgetrokken voor het behoud van de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven. Deze regeling geeft kleine bedrijven de mogelijkheid veiligheidsmaatregelen te treffen tegen onder andere winkeldiefstal.

Bij de begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2017 is een soortgelijk amendement ingediend.

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 91 gereserveerde middelen personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie.

Van Oosten Van Dam